‘సమ్మోహనం’ కోసం  74 ఏళ్ళ వయసులో  ఫుల్ రొమాంటిక్ సాంగ్ రాసిన  ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ
‘ఫ్రీ స్పోర్ట్స్ రిహాబ్ సెంటర్’ కి మహేష్ బాబు చేయూత