శాసనసభ్యులు పుట్టా మధుకర్ కుమారుడి వివాహానికి హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు.  Related PostsCM KCR announces New Year Gift to employeesCM KCR announces New Year... వివాహానికి హాజరైన CM కె.చంద్రశేఖర్ రావు.

శాసనసభ్యులు పుట్టా మధుకర్ కుమారుడి వివాహానికి హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు.