కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేనకా గాంధీ హైదరాబాద్ లో పర్యటించారు. కీసర మండలంలోని అంకిరెడ్డిపల్లిలో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిభాపూలే బాలికల గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో... * హరితహారంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి మేనకా గాంధీ*


కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేనకా గాంధీ హైదరాబాద్ లో పర్యటించారు. కీసర మండలంలోని అంకిరెడ్డిపల్లిలో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిభాపూలే బాలికల గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో మొక్కలు నాటి హరితహారంలో పాల్గొన్నారు